Regulamin

Poniższy regulamin określa warunki, na których dokonuje się rezerwacji pokoi/apartamentów.

Firma:
CONNECT PPHU
Jelenia Góra, Podchorążych 9
516 500 504, noclegi(małpka)jga.pl
NIP 611-112-38-49
jest właścicielem lokali przy ul. Podchorążych 9 w Jeleniej Górze.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Rezerwacja
Rezerwacji można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej noclegi.jga.pl albo telefonicznie. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości minimum 30% wartości wynajmu lub zadatek ustalany jest indywidualnie. Zadatek należy wpłacić na podane na stronie internetowej konto bankowe. W ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie.

Anulowanie rezerwacji
Rezerwację można anulować wyłącznie pisemnie, drogą mailową. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 15 dni przed przyjazdem, zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów obsługi (10% wpłaconej kwoty). W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 15 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Wraz z rozpoczęciem pobytu, Klient jest zobowiązany zapłacić za całość rezerwacji.

Przeniesienie rezerwacji na inną osobę
W każdej chwili Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta potwierdzi przejęcie wszystkich wynikających z tej rezerwacji obowiązków. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Noclegi pod Jeleniami o zmianie rezerwującego, podając jego dane personalne (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy) oraz numer rezerwacji.

Przyjazd. Zakwaterowanie. Doba hotelowa
W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od Noclegi pod Jeleniami, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.). Ze względu na bezpieczeństwo, Klient zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 12.00 w dniu wyjazdu.

Wystąpienie siły wyższej
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Noclegi pod Jeleniami zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju / apartamentu na pokój / apartament o takim samym standardzie lub wyższym. W wyjątkowych sytuacjach, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Noclegi pod Jeleniami, nie będzie mogło być zagwarantowane firma ma prawo anulować umowę. Pieniądze wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Zostań na dłużej - zapłacisz mniej!
Stosujemy rabaty za wielkość grupy oraz długość pobytu.